Coroczny trening strzelecki członków koła

996

W dniu 21.08.2016 r. /niedziela/ o godz. 10 00 na strzelnicy w Czerwonym Borze Zarząd Koła organizuje trening strzelecki dla Kolegów członków koła połączony z przystrzeliwaniem broni i spotkaniem Kolegów wraz z rodzinami. Trening strzelecki planujemy tradycyjnie, czyli strzelamy:
– dzik 10 przebiegów: pięć w prawo i pięć w lewo /amunicja kulowa we własnym zakresie/,
– trap 10 rzutków /pięć ze stanowisk i pięć z podchodu/,
– krąg 10 rzutków wg prawideł,
– pięć strzałów ze słupka do makiety rogacza /w przypadku konieczności ustawienia optyki będzie to można zrobić w trakcie lub po dokonaniu strzelań przez wszystkich Kolegów/.

Po podsumowaniu wyników dla 6 Kolegów z najlepszymi wynikami pełny krąg strzelany wg prawideł obowiązujących na strzelnicach PZŁ. Strzelanie do makiety rogacza będzie jednocześnie sprawdzeniem przystrzelania broni. Dla wszystkich strzelających zapewniamy amunicję śrutową w cal. 12. Amunicja kulowa własna. Koledzy z najlepszymi wynikami zostaną uhonorowani drobnymi upominkami.

Przypominamy jednocześnie, iż obowiązkiem każdego myśliwego jest przystrzeliwanie broni co najmniej raz w roku /zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem MŚ z 23 marca 2005 r. par.8 pkt.2 o wykonywaniu polowania /.

Jednocześnie Zarząd Koła planuje zorganizowanie po zakończeniu treningu i przystrzeliwania broni, spotkania Kolegów przy ognisku. Zapraszamy serdecznie Kolegów wraz z rodzinami do aktywnego uczestnictwa w organizowanym treningu i przystrzeliwaniu broni oraz spotkaniu Kolegów i ich rodzin.

Darz Bór!
Stanisław Purcel