Stulecie myślistwa ziemi łomżyńskiej

956

11 maja 2019 roku podczas uroczystości 100-lecia myślistwa ziemi łomżyńskiej po raz kolejny wybrzmiały ponadczasowe słowa myśliwskiego ślubowania:

„Przyjmując sztandar, symbol prawego łowiectwa, ślubujemy przestrzegać sumiennie praw łowieckich, postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej, zachować tradycję polskiego łowiectwa, chronić przyrodę ojczystą, dbać o dobre imię łowiectwa i godność polskiego myśliwego”.

Główne uroczystości jubileuszu rozpoczęły się w sobotnie przedpołudnie w łomżyńskiej katedrze Mszą Świętą Hubertowską celebrowaną przez bp Tadeusza Bronakowskiego. W wygłoszonej homilii Biskup wyraźnie wplótł wątek szacunku ludzi do świata i przyrody. Padło wiele pięknych słów, odnośników i przykładów z historii i religii. Brać myśliwska odwdzięczyła się przekazując na ręce Biskupa dary ołtarza. Wydarzenie zgromadziło nie tylko myśliwych, ale również rzeszę osób sympatyzujących z myśliwską bracią. Oprawę muzyczną Mszy Świętej stworzył Waldemar Borusiewicz. Na zakończenie koła łowieckie upamiętniły uroczystość wspólną fotografią na tle łomżyńskiej katedry.

Dalsze obchody i część oficjalna wydarzenia przeniosły się w klimatyczną przestrzeń sali restauracyjnej w Konopkach. Przy uroczystym wystawieniu pocztów sztandarowych kół łowieckich, rozbrzmiał sygnał „Powitanie” odegrany przez Kwartet Sygnalistów Łowieckich z Nadleśnictwa Ełk pod kierownictwem Piotra Mierzejewskiego. Prezesi kół oficjalnie przywitali zaproszonych gości: myśliwych, przedstawicieli naczelnych władz PZŁ i samorządów lokalnych, darczyńców, sponsorów i media. Podziękowali za przyjęcie zaproszenia i współuczestnictwo. Całą część oficjalną uroczystości poprowadzili Koledzy Michał Zaleski i Marian Brożyna.

Po odegraniu Marsza Hubertowskiego przestawiono opracowaną w skrócie 100 letnią historię myślistwa na łomżyńskiej ziemi. Wspólne korzenie i historię do roku 1953 nakreślił nestor Kol. Stanisław Ogrodnik, zaś obecni prezesi Kol. Paweł Zielewicz i Kol. Andrzej Rumiński zaprezentowali zebranym obecną historię i osiągnięcia swoich kół. Tym wydarzeniem dwa łomżyńskie koła łowieckie „Sokół” oraz „Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej” pokazały, że wspólna historia łączy kolejne pokolenia osób kultywujących wieloletnie tradycje.

Kolejnym z punktów było złożenie sztandarów i przyozdobienie ich drzewców okolicznościowymi gwoździami.

Po zakończonej ceremonii nastąpiła jak ważna dla myśliwych część uroczystości. Jubileusz stał się okazją do uhonorowania zasłużonych. Kolegom myśliwym wręczono srebrne i brązowe medale zasługi łowieckiej przyznane przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich oraz medale za zasługi dla łowiectwa łomżyńskiego. Aktu dekoracji dokonał Kol. Rafał Malec – Prezes Naczelnej Rady Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego w asyście członka Naczelnej Rady Łowieckiej Kol. Mieczysława Kaczyńskiego.

Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali:
– Kol. Dariusz Krajewski KŁ „Sokół”,
– Kol. Zbigniew Pilnicki KŁ „Sokół”,
– Kol. Piotr Suchodoła KŁ „Sokół”,
– Kol. Paweł Zielewicz KŁ „Sokół
– Kol. Marian Brożyna KŁ „TPMwZŁ”,
– Kol. Kazimierz Dąbkowski KŁ „TPMwZŁ”.

Brązowy Medal Zasługi Łowieckiej otrzymali:
– Kol. Edward Dąbrowski KŁ „Sokół”,
– Kol. Waldemar Górski „TPMwZŁ”,
– Kol. Wojciech Macko „TPMwZŁ”.

Odznakę Za zasługi dla łowiectwa Kapituła Odznaczeń Łowieckich NRŁ przyznała:
– Szkole Podstawowej nr 2 w Łomży.

Ponadto uchwałą Zarządu Okręgowego PZŁ w Łomży nadano myśliwym odznaczenia okręgowe. Aktu dekoracji dokonał członek Naczelnej Rady Łowieckiej – Kol. Mieczysław Kaczyński w asyście Łowczego Okręgowego PZŁ w Łomży – Kol. Szymona Depty.

Medale „Za zasługi dla Łowiectwa Łomżyńskiego” otrzymali:
– Kol. Marek Cwalina KŁ „Sokół”,
– Kol. Edward Dąbrowski KŁ „Sokół”,
– Kol. Dariusz Krajewski KŁ „Sokół”,
– Kol. Michał Piaścik KŁ „Sokół”,
– Kol. Urszula Sokólska KŁ „Sokół”,
– Kol. Katarzyna Sycz KŁ „Sokół”,
– Kol. Karolina Tercjak KŁ „Sokół”,
– Kol. Michał Zaleski KŁ „Sokół”,
– Kol. Kazimierz Dąbkowski KŁ „TPMwZŁ”,
– Kol. Józef Konopka KŁ „TPMwZŁ”,
– Kol. Zbigniew Skowroński KŁ „TPMwZŁ”.

Zarządy kół podziękowały również myśliwym za szczególny wkład pracy na rzecz koła i łowiectwa.

Uhonorowano:
– Kol. Stanisława Ogrodnika jednego z nestorów KŁ „Sokół” w Łomży, jedynego żyjącego kawalera „Złomu” w tym kole, krzewiciela kultury i tradycji łowieckich, wytrwałego i niezrównanego kronikarza tego koła.
– Kol. Huberta Lichomskiego wieloletniego i bardzo zasłużonego Łowczego Koła Łowieckiego „ Sokół” w Łomży, dzielnie gospodarującego na 4 obwodach, wychowawcy pokoleń myśliwych i strzelców.
– Kol. Stanisława Cholewickiego seniora „TPMwZŁ”. Kawalera Złomu, wychowawcę pokoleń etycznych myśliwych.

Podczas uroczystości znalazła się chwila na zadumę i refleksje minionego czasu. Symbolicznym zapaleniem znicza, minutą ciszy i fotograficzną prezentacją „Pamięci tych którzy odeszli” przypomniano sylwetki nieobecnych już wśród nas myśliwych. Tworzyli oni struktury, pielęgnowali tradycje i historię łomżyńskiego myślistwa. Prezentację przygotował Kol. Maciej Cwalina.

Ostatnim punktem sobotniego wydarzenia było odnowienie i przyjęcie ślubowania. To jedna z ważniejszych i wzniosłych chwil uroczystości. Na chwałę polskiego łowiectwa tekst ślubowania odczytał Celebrant Kol. Rafał Malec.

Dziękujemy przybyłym za przyjęcie zaproszenia, szczere życzenia i słowa uznania. Zapraszamy na fotorelację Kol. Mariusza Dejneki prezentującą zarówno wzniosłą atmosferę uroczystości, jak i wesołej biesiady sobotniego wydarzenia. Zachęcamy do sięgnięcia po wydane w formie książki opracowanie historii łowiectwa ziemi łomżyńskiej „Wspólne korzenie 1919-2019”.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!
Prezes KŁ „Sokół” w Łomży
Paweł Zielewicz

Galeria zdjęć