Dyżury na stawach w Drożęcinie Lubiejewie

970

Zarząd Koła informuje Kolegów myśliwych, iż od dnia 08.08.2016 roku wprowadzamy dyżury na stawach w Drożęcinie Lubiejewie. Szczegółowy grafik dyżurów, opracowany przez Kol. Mariana Pawelczyka zostanie przesłany dla wszystkich członków koła. W sprawach szczegółów prosimy o telefoniczny kontakt z Kol. Marianem. Powyższa decyzja Zarządu została podyktowana sygnałami o próbach nielegalnego połowu ryb przez osoby postronne. Jednocześnie Zarząd informuje Kolegów, iż na ostatnim posiedzeniu podjął uchwałę o możliwości wędkowania i połowu z zakupem złowionych ryb od 04.09.2016 przez wszystkie niedziele września /obowiązują zasady jak w roku ubiegłym/. Zapraszamy Kolegów myśliwych wraz z osobami towarzyszącymi do uczestniczenia w połowach hodowanych karpi i amurów oraz prosimy o informowanie osób z poza koła o takich możliwościach.

Darz Bór!
Stanisław Purcel