Terminarz Polowań Zbiorowych w sezonie 2022/2023

144

Nr.obw. Godz.rozpoczęcia polowania Godz.       zakoń. polowania Termin polowania Nazwa łowiska , rejon polowania Gatunki zwierzyny do odstrzału Miejsce i godz.zbiórki
154 8 00 14 00 6.11.2022 Las Górki Sypniewo, Rogieniece, Nagórki jeleń, dzik, sarna, lis Pl. Pocztowy   –  7 oo
152 8 00 14 00 20.11.2022 Las Bożejewo, Taraskowo, Kałęczyn, Poniat jeleń, dzik, sarna, lis Pl. Pocztowy – 7 00
174 8 00 15 00 27.11.2022 Las Chmielewo, Grądy, Sulki, Chojny M. jeleń, dzik, sarna, lis Pl. Pocztowy    – 7 00
153 8 00 15 00 11.12.2022 Las Pieńkowski, Dąbrowy, Jurzec, Kobylin jeleń, dzik, sarna, lis Pl. Pocztowy   – 7 00
153 8 00 15 00  18.12.2022 Las Dobrzyjałowski, Jurzec, Korytki, Pieńki jeleń, dzik, sarna,  lis Pl. Pocztowy   – 7 00
153 8 00 14 00 08.01.2023 Las Pieńki, Kownaty,Jeziorko jeleń, dzik, sarna, lis Pl.Pocztowy     –   7 00
153 8 00 14 00 15.01.2023 Las Dobrzyjałowski, Bielawka, Korytki, Pieńki jeleń, dzik, sarna, lis Pl. Pocztowy    –   7 00

 

UWAGA :    Zarząd Koła zastrzega możliwość zmian w terminarzu polowań na  skutek złych warunków atmosferycznych.
 
Zarząd przypomina Kolegom o konieczności potwierdzania udziału w polowaniu zgodnie z uchwałą WZ.