Intensyfikacja odstrzału dzików

916

Zarząd Koła informuje, iż na podstawie pisma Ministerstwa Ochrony Środowiska z dnia 11.08.2017 roku informującego o konieczności zredukowania populacji dzików do poziomu 0,1 osobnika /km2 (oznacza to 1 dzika na 1 tys. ha obwodu tj. np. obw. 153 o powierzchni 7 700 ha na którym może być 8 sztuk dzików) na terenie na wschód od Wisły, zostaliśmy zobligowani do wykonania planów pozyskania dzików w celu osiągnięcia wymaganego zagęszczenia. Realizacja odstrzałów dzików na terenie naszych obwodów jest na dzień dzisiejszy bardzo ograniczona i plany wykonane są w około 20 %. W związku z powyższym Zarząd apeluje o aktywne włączenie się do realizacji pozyskania dzików, wzmożony udział w polowaniach zbiorowych oraz większą aktywność w indywidualnym pozyskaniu dzików.

Wg obecnie obowiązującego rozporządzenia o wykonywaniu polowania do pozyskania dzików na terenach objętych ASF do wykonywania polowania w nocy dopuszcza się używanie termowizji i noktowizji a także nie obowiązuje strukturalny podział wg wieku i płci.

Jednocześnie Zarząd Koła informuje, iż na dzień 28 października zaplanowane są odłowy karpi z naszych stawów w Drożęcinie Lubiejewie oraz ich zagospodarowanie zgodnie z obowiązującą w tym zakresie uchwałą WZ. Od 17 października rozpocznie się spuszczanie wody do czego będą wyznaczani Koledzy myśliwi wg ustaleń telefonicznych. Prosimy również o liczny i aktywny udział w odłowach karpi z czego planujemy uzyskać określone dochody pod przyszłe zagospodarowanie i zarybienie. W roku 2018 wg ustaleń Zarządu Koła stawy nie będą zarybiane.

Łowczy Koła
Stanisław Purcel