Rozporządzenie nr 2 PLW w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu łomżyńskiego

967

Szanowni Państwo

Pragnę poinformować, że dr Leszek Wojewoda Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży 21 września 2017r. wydał Rozporządzenie nr 02/2017 w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie powiatu łomżyńskiego. Niniejszy akt prawa miejscowego został zamieszczony w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego poz.3511.

Tekst rozporządzenia w załączniku.
1.Koło Łowieckie „Towarzystwo Prawidłowego Myślistwa w Ziemi Łomżyńskiej” Łomża – 5 dzików
2.Koło Łowieckie „Albinos” Warszawa – 4 dziki
3.OHZ Nadleśnictwo Łomża – 2 dziki
4.Koło Łowieckie „Knieja” Łomża – 5 dzików
5.Koło Łowieckie „Łoś” Legionowo – 2 dziki
6.Koło Łowieckie „Sokół” Łomża – 3 dziki

Razem 21 sztuk. Termin wykonania do 15 grudnia 2017r.

Darz Bór !!!

Emilian Kudyba
z-ca PLW w Łomży

Załacznik: rozp. 02_2017