Posiedzienie wigilijne ORŁ i spotkanie opłatkowe 2015

1476

W dniu 21.12.2015 roku po zakończeniu posiedzenia ORŁ w Łomży, odbyło się spotkanie opłatkowe na które zostali zaproszeni goście z poza rady: posłowie na sejm z naszego okręgu, przedstawiciele starostw, nadleśnictw, gmin, prezesi łomżyńskich kół łowieckich oraz Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Łomży. Była to jednocześnie okazja do wręczenia przyznanych w roku 2015 przez Kapitułę i Okręgową Radę Łowiecką odznaczeń łowieckich, które wręczył Prezes ORŁ w Łomży kol. Mieczysław Kaczyński. Wśród odznaczonych znalazło się kilku kolegów z naszego koła. Najwyższe odznaczenie ZŁOM otrzymał Łowczy Koła kol. Stanisław Purcel, Srebrny Medal Zasługi Łowieckiej otrzymał kol. Jan Kopczewski (nie obecny na wręczaniu) natomiast koledzy: Stanisław Cholewicki, Waldemar Górski, Sylwester Dobrzycki, Artur Ciborowski, Stanisław Najda (nie obecny na wręczaniu) otrzymali Medale za Zasługi dla łowiectwa łomżyńskiego. Po części oficjalnej Koledzy myśliwi oraz zaproszeni goście podzielili się opłatkiem, złożyli sobie najlepsze życzenia i zasiedli do stołu na którym serwowane były potrawy wigilijne.

Stanisław Purcel
Łowczy Koła

Galeria zdjęć z posiedzenia wigilijnego ORŁ i spotkania opłatkowego