Zmiany w dostępie do programu eKEPI

2220

Witam

Jak Koleżanki i Koledzy pamiętacie, dostęp do programu dla zarządów kół warunkowany było posiadaniem rejestracji w portalu „Łowiecki”. Również potem, do programu jego użytkownicy logowali się poprzez bazę danych osób zarejestrowanych w portalu, dostępną właśnie na „Łowiecki”. Ponieważ serwer portalu „Łowiecki” (www.lowiecki.pl) to serwer inny niż ten, na którym przetwarzane są dane programu eKEPI Gospodarka Koła (uslugi.lowiecki.pl), to dostęp do programu dla uprawnionych członków zarządów kół wymagał zawsze poprawnego działania obu serwerów. W ten sposób awaria lub wyłączenie, nawet tylko dla celów konserwacyjnych, serwera „Łowiecki” mogła powodować problem z dostępem do programu eKEPI Gospodarka Koła dla osób uprawnionych do jego obsługi.

Postanowiliśmy to zmienić i od paru dni oba serwery są od siebie niezależne. Obecnie wyłączenie serwera „Łowiecki” nie powoduje żadnych perturbacji z dostępem do programu eKEPI Gospodarka Koła. W związku z tą zmianą uporządkowany został dostęp do programu i chociaż dalej można wchodzić do niego ze strony głównej portalu „Łowiecki”, to logowanie i wejście do programu odbywają się zawsze bezpośrednio z serwera uslugi.lowiecki.pl następująco:

Strona wejściowa do programu dla wszystkich, upoważnionych członków zarządu oraz dla wszystkich członków koła to http://uslugi.lowiecki.pl/gospodarka_wejscie.php
Na tej stronie są możliwe trzy różne sposoby dostępu:

1. Dla uprawnionych członków zarządu program rzeczywisty dostępny jest przez http://uslugi.lowiecki.pl/gospodarka/

2. Dla uprawnionych członków zarządu program demo dostępny jest przez http://uslugi.lowiecki.pl/gospodarka_demo/

3. Dla członków koła, do ich danych w programie rzeczywistym, dostęp jest przez http://uslugi.lowiecki.pl/gospodarka/logowanie.php

Wszystkie powyższe linki można wprowadzić na stronę www koła, dla ułatwienia dostępu członkom do programu eKEPI Gospodarka Koła.

Sugeruję również, żeby powyższe adresy, a przede wszystkim ten ostatni http://uslugi.lowiecki.pl/gospodarka/logowanie.php przekazać członkom koła, celem wprowadzenia go sobie na komputery, tablety i smartfony.

Przy okazji informuję, że zainwestowaliśmy w kolejny serwer, który umożliwi bieżące zapisywanie informacji z programu eKEPI Gospodarka Koła na dwóch serwerach równocześnie. Radykalnie zmniejszy to ryzyko przerw w dostępie do danych programu, bo potencjalna awaria jednego z serwerów nie przerwie dostępności do danych kół, co ma szczególne znaczenie dla użytkowników książki ewidencji, bo trudno byłoby tłumaczyć myśliwym polującym w obwodzie, że np. nie mogą się wypisać, bo nastąpiła awaria serwera. Powyższe nie zmieni istniejących procedur bieżącego kopiowania danych (backup), które przechowywane są i w biurze i poza nim, dla uchronienia ich przed zniszczeniem, np. w przypadku klęski żywiołowej (pożar, zalanie, katastrofa budowlana, etc.). Więcej informacji na ten temat przekażemy, kiedy drugi z serwerów zostanie włączony do eksploatacji.

Darz Bór
Piotr Gawlicki