Uruchomiono w Łomży 2 chłodnie do przechowywania tusz dzików

1057

Informuję, że od dnia dzisiejszego w Łomży przy ul. Poznańskiej 132 obok punktu skupu dziczyzny (tel. 668 957 537) funkcjonują dwie chłodnie przeznaczone do przetrzymywania tusz dzików na czas badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń (ASF). Dziki do tych chłodni dostarczać można w systemie ciągłym: do pierwszej od czwartku do poniedziałku i do drugiej od poniedziałku do czwartku. Chłodnie prowadzi Zarząd Okręgowy PZŁ w Łomży.

Odpłatność za przechowanie dzików ustalana będzie po wyliczeniu kosztów prowadzenia chłodni na koniec każdego miesiąca. W tej chwili trudno jest policzyć wszystkie koszty szczególnie te związane z zainstalowaniem i uruchomieniem chłodni. ZO PZŁ w Łomży z prowadzenia chłodni nie będzie czerpał zysków. Natomiast kosztami prowadzenia chłodni i przechowywania obciążał będzie koła łowieckie dostarczające dziki.

Z myśliwskim Darz Bór Łowczy Okręgowy
Jerzy Włostowski

Załączniki:
1. Instrukcja postępowania podczas odstrzału dzików w obszarze objętym restrykcjami asf
2. Procedura przyjmowania i przechowywania tusz odstrzelonych dzików na czas wykonania badan w kierunku afrykańskiego pomoru świń