Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Koła

761

Zarząd Koła Łowieckiego Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej w Łomży na posiedzeniu w dniu 20.09.2018 roku podjął uchwałę o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniu Członków Koła, zgodnie z § 56 oraz § 57 Statutu Polskiego Związku Łowieckiego, na dzień 26 października 2018 roku /piątek/ na godz. 18:00 w siedzibie Nadleśnictwa w Łomży ul. Nowogrodzka 60 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad oraz stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia (Uchwała nr 10/2018/19)
2. Wybór przewodniczącego i sekretarza NWZ oraz przedstawienie porządku obrad.
3. Odczytanie i zatwierdzenie protokołu z ostatniego Walnego Zgromadzenia.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Informacja Zarządu Koła z działalności za okres od 1.04.2018 roku.
6. D y s k u s j a.
7. Szkolenie z zasad wykonywania polowania /polowania zbiorowe/.
8. Podjęcie uchwał :
– o zatwierdzeniu Programu obchodów 100-lecia Koła w roku 2019 oraz ustaleniu źródła i sposobu finansowania obchodów (Uchwała Nr 11/2018/19)
– o wystąpieniu z wnioskami o nadanie odznaczeń: Medalu Zasługi Łowickiej oraz Medalu za zasługi dla łowiectwa łomżyńskiego (Uchwała Nr 12/2018/19)
9. Sprawy organizacyjne.
10. Wolne wnioski.

Zarząd Koła przypomina wszystkim członkom o statutowym obowiązku uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, a ponadto o uregulowaniu zaległych opłat i należności na rzecz koła.

Z myśliwskim Darz Bór!
Prezes Zarządu
Andrzej Rumiński