Wycieczka do Muzeum Przyrody w Drozdowie

1344

Dzięki uprzejmości dyrekcji szkoły a tym razem nowej Pani Dyrektor – Beaty Sejnowskiej – Runo, podobnie jak od kilku lat Koło Łowieckie „Towarzystwo Prawidłowego Myśliwstwa w Ziemi Łomżyńskiej”, zorganizowało dla uczniów Szkoły Podstawowej w Jeziorku wyjazd do Muzeum Przyrody w Drozdowie. Spotkania w Drozdowskim Muzeum mają charakter czysto edukacyjny a realizowane są z okazji Dnia Dziecka.
W tym roku taki wyjazd miał miejsce w dniu 29 maja. Dzieci pod opieką trzech nauczycieli pojechały autobusem szkolnym. Wizyta w Muzeum rozpoczęła się od zwiedzania wystaw stałych. Przewodnikiem był Pan Marcin Rydzewski, który w bardzo obrazowy a jednocześnie przystępny sposób przedstawił uczniom znajdujące się w Muzeum eksponaty obrazujące faunę i florę doliny Narwi.
Po zwiedzeniu wystaw odbyła się lekcja przyrodnicza prowadzona przez Panią Teresę Grużewską. Lekcja rozpoczęła się od zapoznania uczniów z drobnymi zwierzętami żyjącymi w dolinie Narwi. Stałym punktem tych lekcji jest usypianie żaby w dłoniach Pani Teresy.
Bardzo duże emocje wzbudziły zajęcia z poszukiwaniem liści różnych gatunków drzew i krzewów rosnących w muzealnym parku. Uczniowie pracowali parami i po otrzymaniu od Pani Teresy kart z naklejonymi preparatami, dosłownie biegali po parku aby jak najszybciej dostarczyć odnalezione liście.
Zwyczajowo, bo jakże by inaczej na spotkaniu organizowanym przez myśliwych, było ognisko rozpalone pod muzealną wiatą, były pieczone kiełbaski i napoje. Szkoda tylko, że autobus miał ograniczony czas na tę wycieczkę i trzeba było szybko wracać.
Tu jako organizator wycieczki muszę dodać, że dzieci ze szkoły w Jeziorku są podczas wyjazdów bardzo a nawet wyjątkowo grzeczne i nie sprawiają żadnych kłopotów.

Tą drogą serdecznie dziękuję Pani Dyrektor i mam nadzieję, że wycieczka w przyszłym roku również się uda a pobyt w Muzeum będzie mógł być znacznie dłuższy.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór
organizator z ramienia koła – Jerzy Włostowski

Galeria zdjęć z wycieczki